Service en Retouren

Afkoelperiode: 14 dagen op zicht

Audioexpert geeft u 14 dagen de tijd om uw product te proberen, de zogenaamde afkoelperiode. In deze periode mag u het product bekijken en gebruiken om te beoordelen of het aan uw wensen voldoet. In de afkoelingsperiode is het niet de bedoeling dat het product intensief wordt gebruikt. Wanneer dit wel het geval is zullen wij het product beoordelen en eventuele kosten bij u in rekening brengen. Ook als de producten zichtbare gebruikerssporen en/of beschadigingen hebben zullen wij het product beoordelen en eventuele kosten bij u in rekening . Zorgt u er voor dat u de artikelen en de verpakking zo goed mogelijk in originele staat houdt. Dit bespaart u en ons in het geval van retourneren tijd en moeite. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor het herroepen kunt u gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping. Wij verzoeken u deze in te vullen en met de retourzending mee te sturen. U kunt deze via deze link downloaden.


Voorwaarden voor retourneren binnen de afkoelperiode

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Na herroeping heeft u 14 dagen om deze terug te sturen. Voordat u het artikel retourneert verzoeken we u om een retournummer aan te vragen bij onze retourafdeling. Deze aanvraag kunt u via de e-mail doen. Enkele producten zijn uitgezonderd van retourneren:

 • Producten die speciaal voor uw maat worden gemaakt. Wij zullen dit aangeven voordat het product gemaakt wordt;
 • Hygiëneproducten, zoals oordopjes en direct verwante artikelen kunnen niet worden geretourneerd als de zegel na levering is verbroken;
 • Op maat gemaakte kabels kunnen niet worden geretourneerd;
 • Indien u individuele producten uit gebundelde producten (packs bestaande uit meerdere producten) retourneert, dan is het mogelijk dat wij deze producten niet meer kunnen verkopen of dat wij extra kosten moeten maken om deze producten weer te kunnen verkopen. Hierdoor kan de waardevermindering die wij bij u in rekening mogen brengen oplopen tot 100%;
 • Pickup/platenspeler naalden: Voor het beoordelen van het product is het niet nodig dat de verzegeling wordt verbroken. Doet u dit toch, dan treedt waardevermindering in. Die waardevermindering kan oplopen tot 100% omdat een naald bij gebruik direct slijt;
 • Vloeistoffen (zoals reinigingsmiddelen): Voor het beoordelen van deze producten is het ook niet nodig om de verzegeling te verbreken. Omdat deze producten na opening niet meer verkocht kunnen worden is de waardevermindering 100%.

Retouren dient u terug te sturen naar onze winkel op het volgende adres:
        Hinthamerstraat 111-113
        5211MH, 's-Hertogenbosch
        Nederland


Klachten procedure

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze telefonisch of per email doorgeven. Contact opnemen is het snelst met onze winkel tijdens de openingsuren via 073-6897729 of via email info@audioexpert.nl, wij reageren uiterlijk binnen 14 dagen inhoudelijk op uw klacht.
Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Restitutiebedrag

Elk retour wordt gecontroleerd op schade, defect en/of verpakking. Naar aanleiding van de staat van het geretourneerde product wordt bepaald welk bedrag aan de koper wordt terugbetaald. Direct na controle ontvangt u daarvan bericht.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Kosten en risico van retourzending

De kosten van retourneren zijn voor de u, de koper. Als wij een fout heeft gemaakt bij de levering zijn de retourkosten natuurlijk voor ons.
U heeft verschillende mogelijkheden om een artikel te retourneren:
- U brengt het artikel langs bij ons in de winkel in 's-Hertogenbosch/NL (gratis),
- U stuurt het artikel retour naar een van onze filialen. Let op voldoende frankering. Let op dat u de goederen afdoende verpakt, zodat deze onbeschadigd blijven, want het risico voor de retourzending is voor u. Bij PostNL is het mogelijk dit risico in te dekken, middels een verzekering.


Wettelijke garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.


Defecten binnen de garantietermijn

Op al onze producten hanteren wij een fabrieksgarantie van minimaal 2 jaar bij nieuwe producten. Wij hebben een eigen technische dienst voor het oplossen van uw garanties. Daarnaast werken wij met met diverse erkende en gecertificeerde reparatiebedrijven. Veelal worden producten die nog onder de fabrieksgarantie vallen gerepareerd door een door de fabrikant erkende en gecertificeerde reparatiedienst.
Heeft u een defect. Ga nooit naar een andere winkel of een niet door de fabrikant erkend en gecertificeerd reparatiebedrijf, want dat kan direct gevolgen voor de garantie hebben. Probeert u ook niet zelf aan het apparaat te sleutelen, want daardoor vervalt iedere aanspraak op garantie. Neem altijd eerst contact op te nemen met onze klantenservice (voorkeur via e-mail). Vermeld daarbij uw factuurnummer voor een extra snelle afhandeling.
Audioexpert staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Defecten na verlopen garantietermijn

Is uw fabrieksgarantie net verlopen en uw product vertoont een defect? Wij beschikken over een eigen technische dienst en over uitstekende contacten met de diverse erkende reparatiebedrijven waar uw product gerepareerd kan worden. Neem contact met ons op voor de juiste afhandeling.
In sommige gevallen hebben wij een coulance regeling voor uw product als deze (net) buiten de garantie valt. De coulance regeling is afhankelijk van het merk, type, soort product en het defect. Ook na de garantietermijn zijn wij de beste partij voor u.
Neem bij problemen en defecten altijd contact op met ons.


Garantie en reparatieaanvraag

Wilt u gebruik maken van onze service? Volg dan de volgende stappen:

 1. Meld uw aanvraag aan bij onze klantenservice (voorkeur via e-mail) vermeld ook uw factuur nummer (vermeld ook uw probleem/defect)
 2. U ontvangt van ons een retour nummer en retouradres
 3. Nadat wij uw artikel hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging via de e-mail
 4. Uw artikel wordt onderzocht door onze technische dienst, zij nemen contact met u op over de verdere afhandeling, bij garantie gevallen wordt uw product direct gerepareerd en ontvangt u een e-mail wanneer uw product retour wordt gestuurd

Uitsluiting garantie

 • Zwaar beschadigde producten door foutief gebruik
 • Defecten doordat er wijzigingen zijn aangebracht in of aan het product welke de werking en/of functioneren van het product aantast. (Denk hierbij aan reparaties door niet herkende reparatie bedrijven of modificaties die de werking en/of functionaliteit van het product aanpassen)
 • Defecten door vocht- of waterschade
 • Defecten ontstaan door spanningspieken (door bijv: onweer/bliksem en/of kortsluiting)
 • Defecten door foutief gebruik (bijv. het opblazen van een luidspreker door het ineens opendraaien van het geluid bij een receiver)

Garantiebewijs

In principe is uw factuur is uw garantiebewijs. Bent u deze kwijt? Als u een account heeft aangemaakt dan kunt u deze terugvinden als u inlogt.
Ook uw bankafschrift kan als garantiebewijs dienen.