Reparaties en Garantie

Wettelijke garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Defecten binnen de garantietermijn

Op al onze producten hanteren wij een fabrieksgarantie van minimaal 2 jaar bij nieuwe producten. Wij hebben een eigen technische dienst voor het oplossen van uw garanties. Daarnaast werken wij met met diverse erkende en gecertificeerde reparatiebedrijven. Veelal worden producten die nog onder de fabrieksgarantie vallen gerepareerd door een door de fabrikant erkende en gecertificeerde reparatiedienst.
Heeft u een defect. Ga nooit naar een andere winkel of een niet door de fabrikant erkend en gecertificeerd reparatiebedrijf, want dat kan direct gevolgen voor de garantie hebben. Probeert u ook niet zelf aan het apparaat te sleutelen, want daardoor vervalt iedere aanspraak op garantie. Neem altijd eerst contact op te nemen met onze klantenservice (voorkeur via e-mail). Vermeld daarbij uw factuurnummer voor een extra snelle afhandeling.
Audioexpert staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Defecten na verlopen garantietermijn

Is uw fabrieksgarantie net verlopen en uw product vertoont een defect? Wij beschikken over een eigen technische dienst en over uitstekende contacten met de diverse erkende reparatiebedrijven waar uw product gerepareerd kan worden. Neem contact met ons op voor de juiste afhandeling.
In sommige gevallen hebben wij een coulance regeling voor uw product als deze (net) buiten de garantie valt. De coulance regeling is afhankelijk van het merk, type, soort product en het defect. Ook na de garantietermijn zijn wij de beste partij voor u.
Neem bij problemen en defecten altijd contact op met ons.

Garantie en reparatieaanvraag

Wilt u gebruik maken van onze service? Volg dan de volgende stappen:

  1. Meld uw aanvraag aan bij onze klantenservice (voorkeur via e-mail) vermeld ook uw factuur nummer (vermeld ook uw probleem/defect)
  2. U ontvangt van ons een retour nummer en retouradres
  3. Nadat wij uw artikel hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging via de e-mail
  4. Uw artikel wordt onderzocht door onze technische dienst, zij nemen contact met u op over de verdere afhandeling, bij garantie gevallen wordt uw product direct gerepareerd en ontvangt u een e-mail wanneer uw product retour wordt gestuurd

Uitsluiting garantie

  • Zwaar beschadigde producten door foutief gebruik
  • Defecten doordat er wijzigingen zijn aangebracht in of aan het product welke de werking en/of functioneren van het product aantast. (Denk hierbij aan reparaties door niet herkende reparatie bedrijven of modificaties die de werking en/of functionaliteit van het product aanpassen)
  • Defecten door vocht- of waterschade
  • Defecten ontstaan door spanningspieken (door bijv: onweer/bliksem en/of kortsluiting)
  • Defecten door foutief gebruik (bijv. het opblazen van een luidspreker door het ineens opendraaien van het geluid bij een receiver)

Garantiebewijs

In principe is uw factuur is uw garantiebewijs. Bent u deze kwijt? Als u een account heeft aangemaakt dan kunt u deze terugvinden als u inlogt.
Ook uw bankafschrift kan als garantiebewijs dienen.

Menu